Zrekonstruuj obraz Warszawy widzianej oczami pozytywistów...

E-mail

Cena: 45 zł

 

Zrekonstruuj obraz Warszawy widzianej oczami pozytywistów. Odwołaj się do wybranych przykładów z literatury tego okresu.

 

Literatura podmiotu:

1. Orzeszkowa, Eliza. Nad Niemnem,

2. Prus, B. Lalka,

3. Sienkiewicz, H. Dwie drogi,

4. Tuwim, J. Kwiaty polskie.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)