Omów pochodzenie nazw miejscowych twojego regionu...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Omów pochodzenie nazw miejscowych twojego regionu - Warszawa. Dokonaj charakterystyki na wybranych przykładach.

 

Literatura podmiotu:

 1. Plan miasta Warszawy, mapy historyczne.

Literatura przedmiotu:

 1. Czerniakowska E., Nazwy miejscowe Warszawy,

 2. Czerniakowska E., Średniowieczne nazwy geograficzne z obszaru obecnej Warszawy, 

 3. Długosz – Kurczabowa K., Wielki słownik etymologiczno- historyczny języka polskiego, 

 4. Górnowicz H., Wstęp do onomastyki,

 5. Handke K., Słownik nazewnictwa Warszawy,

 6. Handke K., Semantyczne i strukturalne typy nazw ulic Warszawy,

 7. Jakus – Borkowa E., Nazewnictwo polskie, 

 8. Rospond S., Mówią nazwy, 

 9. Rzetelska – Feleszko E., Nazwy własne.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebook



prezentacja maturalna, pytania



 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)