Wyjaśnij na podstawie analizy wybranych utworów danego...

E-mail

Cena: 45 zł

 

Wyjaśnij na podstawie analizy wybranych utworów danego autora, czy biografia Adama Mickiewicza może być kluczem do interpretacji jego dzieł.

 

Literatura podmiotu:

1. Adam Mickiewicz, Poezje : Żeglarz, Do M..., Bakczysaraj, Stepy akermańskie, 

2. Adam Mickiewicz, Dziady cz. III, 

3. Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)