Czysta Forma Stanisława Ignacego Witkiewicza...

E-mail

Cena: 45 zł

 

Czysta Forma Stanisława Ignacego Witkiewicza - na przykładzie wybranego dramatu Witkacego przedstaw założenia tej koncepcji i jej realizację.

 

Literatura podmiotu:

1. Witkiewicz, S. I. Nowe wyzwolenie.

Literatura przedmiotu:

1. Błoński, J. Wstęp,

2. Hutnikiewicz, A. Od czystej formy do literatury faktu. Główne teorie i programy literackie XX stulecia,

3. Kowalik, K. Koncepcja procesu twórczego percepcji dzieła sztuki w estetyce St. I. Witkiewicza,

4. Leszczyński, J. Dyskusja Za co należy cenić Witkiewicza jako myśliciela?,

5. Puzyna, K. Pojęcie Czystej Formy.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)