Wielka literatura mówi o moralności. Udowodnij tę tezę...

E-mail

Cena: 45 zł

 

Wielka literatura mówi o moralności. Udowodnij tę tezę analizując wybrane utwory literackie.


Literatura podmiotu:

1. Dostojewski F. Zbrodnia i Kara, 

2. Mickiewicz A. Konrad Wallenrod, 

3. Szekspir W. Hamlet,

4. Szekspir W. Makbet.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)