Maska i przenośnia w literaturze,czyli o sposobach komunikacji..

E-mail

Cena: 45 zł

 

Maska i przenośnia w literaturze, czyli o sposobach komunikacji pisarza z czytelnikiem- od bajek Krasickiego do utworów pisarzy polskich i obcych XX wieku.


Literatura podmiotu:

1. Camus, A. Dżuma,

2. Gombrowicz, W. Ferdydurke,

3. Kafka, F. Proces,

4. Krasicki, I. Monachomachia,

5. Krasicki, I. Wybór bajek i satyr,

6. Mickiewicz, A. Dziady,

7. Mickiewicz, A. Konrad Wallenrod,

8. Witkiewicz, S.I. Szewcy,

9. Żeromski, S. Przedwiośnie.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 

 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)