Przedstaw stosunek do przeszłości narodowej ...

E-mail

Cena: 45 zł

 

Przedstaw stosunek do przeszłości narodowej w wybranych utworach H.
Sienkiewicza, S. Żeromskiego, S. Wyspiańskiego

 

Literatura podmiotu:

1. Sienkieiwcz H., Potop,

2. Wyspiański S., Wesele,

3. Żeromski S., Przedwiośnie


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)