Zaprezentuj bogactwo neologizmów i ich funkcje w utworach...

E-mail

Cena: 45 zł

 

Zaprezentuj bogactwo neologizmów i ich funkcje w utworach wybranych poetów (np. C. K. Norwid, B. Leśmian, M. Białoszewski).


Literatura podmiotu:

1. Białoszewski M., Wybór poezji,

2. Leśmian B., Poezje,

3. Norwid C. K., Moja piosnka [II].


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)