Współczesny język urzędowy. Zanalizuj środki językowe...

E-mail

Cena: 45 zł

 

Współczesny język urzędowy. Zanalizuj środki językowe i dokonaj ich oceny pod względem poprawności.


Literatura podmiotu:

1.Własne przykłady.

Literatura przedmiotu:

1. Borejszo, M; Zgółkowa, H. Teksty ulotne, choć pisane,

2. Cienkowski , W. Język dla wszystkich,

3. Markowski, A. Polszczyzna końca XX wieku.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)