Tak mówią bohaterowie literaccy. Omów język...

E-mail

Cena: 45 zł

 

Tak mówią bohaterowie literaccy. Omów język trzech wybranych postaci ze szczególnym uwzględnieniem cech ujawniających ich przynależność środowiskową i charakter.


Literatura podmiotu:

1. Fredro A., Zemsta,

2. Sienkiewicz H., Pan Wołodyjowski,

3. Sienkiewicz H., Potop,

4. Sienkiewicz H., Ogniem i mieczem,

5. Żeromski S., Ludzie bezdomni.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 

 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)