Język jako środek manipulacji odbiorcą.Omów zagadnienie...

E-mail

Cena: 45 zł

 

Język jako środek manipulacji odbiorcą. Omów zagadnienie wykorzystując przykłady z literatury i prasy.

 

Literatura podmiotu:

1. Jarosław Iwaszkiewicz, List do prezydenta Bieruta,

2. Teresa Wilkoń, Polska poezja socrealistyczna w latach 1949-1955,

3. George Orwell, Rok 1984,

4. Stanisław Barański, Określona epoka,

5. Adam Ważyk, Widokówka z miasta socjalistycznego,

6. Konstanty Ildefons Gałczyński, Lato 1950.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)