Błąd a innowacja językowa...

E-mail

Cena: 45 zł

 

Błąd a innowacja językowa. Wyjaśnij pojęcia i podaj przykłady.


Literatura podmiotu:

1. Własne przykłady.

Literatura przedmiotu:

1. Buttler, D. i in. Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności gramatycznej,

2. Encyklopedia wiedzy o języku polskim, praca zbiorowa pod red. S. Urbańczyka,

3. Polszczyzna płata nam figle. Poradnik językowy dla każdego, praca zbiorowa pod red. J. Podrackiego,

4. Wierzbicka, A; Wierzbicki, P. Praktyczna stylistyka.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)