Topos ogrodu w literaturze, malarstwie i muzyce.

E-mail

Cena: 49 zł

 

Topos ogrodu w literaturze, malarstwie i muzyce.

 

Literatura podmiotu:

1. Krasicki Ignacy. Żona modna,

2. Mickiewicz Adam. Pan Tadeusz,

3. Pierwotny stan szczęścia.Biblia. R. II. Księga Rodzaju,

4. Saint-Exupery Antonie. Mały Książe,

5. Bosch Hieronim. Ogrody Edenu,  

6. Kofta Janusz.Pamiętajcie o ogrodach


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)