Wieś w twórczości pisarzy różnych epok. Zinterpretuj temat...

E-mail

Cena: 45 zł

 

Wieś w twórczości pisarzy różnych epok. Zinterpretuj temat, na wybranych przykładach dzieł literackich.

 

Literatura podmiotu:

1. Kochanowski Jan: Utwory wybrane,

2. Mickiewicz Adam: Pan Tadeusz,

3. Rej Mikołaj: Żywot człowieka poczciwego,

4. Reymont Władysław: Chłopi,

5. Żeromski Stefan: Ludzie Bezdomni.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)