Motyw pielgrzyma w literaturze. Rozwiaż zagadnienie...

E-mail

Cena: 45 zł

 

Motyw pielgrzyma w literaturze. Rozwiaż zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów literackich.

 

Literatura podmiotu:

1) Coelho P., Pielgrzym,

2) Pismo Święte: Starego i Nowego Testamentu,

3) Mickiewicz A., Pielgrzym,

4) Norwid C.K., Pielgrzym,

5) Parandowski J., Odys.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)