Motyw utopii w literaturze. Omów jego funkcje...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Motyw utopii w literaturze. Omów jego funkcje, odwołując się do wybranych tekstów.


I. Literatura podmiotu:

1. Bacon, F. Nowa Atlantyda.

2. Campanelli, T. Miasto słońca.

3. Grochowiak, S. Utopia

4. Krasicki, I. Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki.

5. More, T. Utopia.

6. Platon. Państwo.

7. Platon. Prawa.

8. Swift, J. Podróże Gulliwera.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)