Ambicja siła twórcza czy niszczycielska? Omów problem...

E-mail

Cena: 45 zł

 

Ambicja siła twórcza czy niszczycielska? Omów problem na wybranych przykładach z dzieł literackich różnych epok.


Literatura podmiotu

1. Shakespeare William: Makbet.

2. Sienkiewicz Henryk: Pan Wołodyjowski.

3. Słowacki Juliusz: Balladyna: tragedia w pięciu aktach.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)