Przedstaw funkcjonowanie motywu śmierci ...

E-mail

Cena: 45 zł

 

Przedstaw funkcjonowanie motywu śmierci w wybranych utworach literackich.


Literatura podmiotu:

1) Babiński, W. i in. Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią,

2) Kochanowski, J. Ten X,

3) Leśmian, B. Śni grobek,

4) Mickiewicz, A. Dziady cz. II,

5) Miłosz, Cz. Campo di Fiori,

6) Parandowski, J. Mitologia: podania i wierzenia Greków i Rzymian,

7) Pieśń o Rolandzie,

8) Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu,

9) Różewicz, T. Ocalony,


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)