Nauczyciel i uczeń w literaturze. Omów zagadnienia...

E-mail

Cena: 45 zł

 

Nauczyciel i uczeń w literaturze. Omów zagadnienia na wybranych przykładach literackich

 

Literatura podmiotu:

1) Dzieje Apostolskie Pismo Święte Nowego Testamentu,

2) Herbert Z., Pan od Przyrody,

3) Gombrowicz W., Ferdydurke,

4) Mickiewicz A., Dziady cześć IV,

5) Orzeszkowa E., A B C.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)