Motyw snu i jego funkcje w literaturze różnych epok...

E-mail

Cena: 45 zł

 

Motyw snu i jego funkcje w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.


 Literatura podmiotu:

1) Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu,

2) Kochanowski J., Tren XIX,

3) Parandowski J., Mitologia,

4) Szekspir W., Sen nocy letniej


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebook



prezentacja maturalna, pytania



 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)