Samotność jednostki w świecie. Omów problem, analizując...

E-mail

Cena: 45 zł

 

Samotność jednostki w świecie. Omów problem, analizując trzy dowolne utwory literackie XX wieku.      Literatura podmiotu

 1. Wojaczek R., Dotknąć...
 2. Saint- Exupery A., Mały Książę,
 3. Stachura E. Przebyłem noc właśnie


  Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
  Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


  Prace maturalne gratis

  Prezentacje maturalne, Ebook  prezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)