Wpływ domu i rodziny na kształtowanie post. moralnej bohaterów..

E-mail

Cena: 45 zł

 

Wpływ domu i rodziny na kształtowanie postawy moralnej bohaterów literackich. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok.


Literatura podmiotu:

1) Gombrowicz Witold, Ferdydurke,

2) Krasiński Zygmunt, Nie-boska komedia,

3) Zapolska Gabriela, Moralność Pani Dulskiej,

4) Żeromski Stefan, Przedwiośnie.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)