Rola miłości, jako czynnik determinujący życie bohaterów...

E-mail

Cena: 45 zł

 

Rola miłości, jako czynnik determinujący życie bohaterów. Omów temat na wybranych przykładach.


Literatura podmiotu:

1) Bédier Joseph, Dzieje Tristana i Izoldy,

2) Dostojewski Fiodor, Zbrodnia i kara,

3) Goethe Johann Wolfgang, Cierpienia młodego Wertera,

4) Prus Bolesław, Lalka


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)