Motyw wsi w literaturze z różnych epok literackich.

E-mail

Cena: 49 zł

 

Motyw wsi w literaturze z różnych epok literackich. Omów sposoby jego funkcjonowania na przykładach wybranych utworów.

 

I. Literatura podmiotu:

1.Goethe, J, W. Cierpienia młodego Wertera.    

2.Kasprowicz, J. Sonet XV, XXXIX.

3.Miłosz, Cz. Dolina Issy.  

4.Orzeszkowa, E. Nad Niemnem   

5.Rej, M. Krótka rozprawa między trzema osobami, Panem, Wójtem i Plebanem, Żywot człowieka poczciwego

6.Sienkiewicz, H. Szkice węglem


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)