Omów różne sposoby funkcjonowania motywu szaleństwa

E-mail

Cena: 49 zł

 

Omów różne sposoby funkcjonowania motywu szaleństwa w wybranych utworach literackich.

 

I. Literatura podmiotu:

1. Dostojewski F., Zbrodnia i kara,

2. Goethe Johann Wolfgang, Cierpienia młodego Wertera,

3. Mickiewicz A., Dziady,

4. Parandowski J., Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian,

5. Szekspir William, Hamlet


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)