Człowiek wobec natury i cywilizacji w XIX i XX wieku.

E-mail

Cena: 49 zł

 

Człowiek wobec natury i cywilizacji w XIX i XX wieku.

 

I. Literatura podmiotu:

1. Conrad Joseph, Jądro ciemności,

2. Dalí Salvador, Uporczywość pamięci, [obraz].

3. Golding William, Władca Much,

4. Orzeszkowa Eliza, Nad Niemnem,

5. Prus Bolesław, Lalka,


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)