Obrzędy i obyczaje w literaturze. Omów ich funkcje w wybranych

E-mail

Cena: 49 zł

 

Obrzędy i obyczaje w literaturze. Omów ich funkcje w wybranych utworach.

 

I. Literatura podmiotu:

1. Mickiewicz Adam, Dziady część II

2. Reymont Stanisław Władysław, Chłopi,

3. Wyspiański Stanisław, Wesele,


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)