Motyw matki w literaturze - omów zagadnienie...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Motyw matki w literaturze - omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok.

 

Literatura podmiotu:

1. Baczyński, K. K. Elegia o (chłopcu polskim…)

2.Brecht, B. Matka Courage i jej dzieci.

3.Dąbrowska, M. Noce i dni.

4.Kruczkowski, L. Niemcy.

5.Mickiewicz, A. Dziady cz. III.

6.Mickiewicz, A. Do matki Polki

7.Orzeszkowa, E. Nad Niemnem.

8.Parandowski, J. Mitologia:

9.Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu.

10.Słowacki, J. Do matki, Rozłączenie

11.Szekspir, W. Hamlet.

12.Wojaczek, R. Mit rodziny

13.Żeromski, S. Przedwiośnie.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)