Obraz kobiety w literaturze polskiej. Omów i porównaj

E-mail

Cena: 49 zł

 

Obraz kobiety w literaturze polskiej. Omów i porównaj, wykorzystując wybrane przykłady z różnych epok.

 

I. Literatura podmiotu:

1. Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz,

2. Nałkowska Zofia, Granica,

3. Prus Bolesław, Lalka,

4. Żeromski Stefan, Ludzie bezdomni,


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)