Literackie portrety matek. Omów i porównaj wybrane kreacje.

E-mail

Cena: 49 zł

 

Literackie portrety matek. Omów i porównaj wybrane kreacje.

 

Literatura podmiotu:

 1. Ks. Remigiusz Popowski, Biblia Starego i Nowego Testamentu,  

 2. Jan Parandowski, Demeter 

 3. Juliusz Słowacki, Balladyna,  

 4. Adam Mickiewicz, Rybka   

 5. Adam Mickiewicz, Do Matki Polki  

 6. Bolesław Prus, Lalka,   

 7. Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem,   

 8. Władysław Reymont, Chłopi,   

 9. Gabriela Zapolska, Moralność pani Dulskiej,   

 10. Zofia Nałkowska, Granica,


Praca zawiera prezentacje w power point


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)