Problem cierpienia niezawinionego w literaturze różnych epok.

E-mail

Cena: 49 zł

 

Problem cierpienia niezawinionego w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.

 

I. Literatura podmiotu:

1. Camus Albert, Dżuma,

2. Księga Hioba [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu,

3. Kochanowski Jan, Tren VIII, Tren XIII

4. Nałkowska Zofia, Medaliony,


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)