Cierpienie i jego sens. Omów zagadnienia analizując...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Cierpienie i jego sens. Omów zagadnienia analizując z wybranych utworów literackich różnych epok.

 

I. Literatura podmiotu:

1.Autor Nieznany, Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią

2.Borowski Tadeusz, Proszę państwa do gazu

3.Księga Hioba [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu

4.Szekspir William, Hamlet


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)