Bohater literacki a jego filmowa lub teatralna kreacja.

E-mail

Cena: 49 zł

 

Bohater literacki a jego filmowa lub teatralna kreacja. Dokonaj analizy porównawczej.

 

I. Literatura podmiotu:

Dzieła literackie

1.Mickiewicz A., Pan Tadeusz

2.Szekspir W., Makbet

3.Wyspiański S., Wesele

Dzieła filmowe

1.Pan Tadeusz, [film], Andrzej Wajda,

2.Tragedia Makbeta, [film], Roman Polański,

3.Wesele, [film], Andrzej Wajda,


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)