Czy diabeł bywa dobry? Scharakteryzuj literackie portrety diabła

E-mail

Cena: 49 zł

 

Czy diabeł bywa dobry? Scharakteryzuj literackie portrety diabła, biesa i szatana
analizując wybrane utwory literackie różnych epok.

 

I. Literatura podmiotu:

1. Bułhakow Michaił, Mistrz i Małgorzata,

2. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu,

3. Goethe Johann Wolfgang, Faust,

4. Milton John, Raj utracony,


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)