Zaprezentuj motyw tęsknoty za ojczyzną w literaturze romantyczne

E-mail

Cena: 49 zł

 

Zaprezentuj motyw tęsknoty za ojczyzną w literaturze romantycznej.

 

I. Literatura podmiotu:

1. Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz

2. Mickiewicz Adam, Stepy akermańskie

3. Norwid Cyprian Kamil, Moja Piosnka II

4. Słowacki Juliusz, Smutno mi Boże [w:] Poezje


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)