Refleksje o istocie wolności człowieka na podstawie wybranych...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Refleksje o istocie wolności człowieka na podstawie wybranych utworów literackich z różnych epok.

 

I. Literatura podmiotu:

1. Gombrowicz Witold, Ferdydurke,

2. Molier, Świętoszek,

3. Mrożek Sławomir, Tango,

4. Orzeszkowa Eliza, Gloria victis,


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)