Morze jako świadek ludzkich losów - analizując wybrane teksty...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Morze jako świadek ludzkich losów - analizując wybrane teksty kultury, omów sposoby funkcjonowania tego motywu.

 

I. Literatura podmiotu:

1. Defoe Daniel, Robinson Crusoe,

2. Hemingway Ernest, Stary człowiek i morze,

3. Mickiewicz Adam, Burza [w:] Sonety krymskie,

4. Cameron James, Titanic, [film].

5. Lee Ang, Życie Pi, [film].


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 

 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)