Literackie poszukiwania prawdy o człowieku i sensie egzystencji.

E-mail

Cena: 49 zł

 

Literackie poszukiwania prawdy o człowieku i sensie egzystencji. Na podstawie wybranych utworów omów różne aspekty tego zagadnienia.

 

I. Literatura podmiotu:

1. Alighieri Dante, Boska komedia,

2. Camus Albert, Dżuma,

3. Dostojewski Fiodor, Zbrodnia i kara,

4. Księga Hioba [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu,

5. Herling-Grudziński Gustaw, Inny świat,

6. Kochanowski Jan, Treny,

7. Żeromski Stefan, Ludzie bezdomni,


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)