Scharakteryzuj środki wymowy artystycznej w tekstach piosenek...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Scharakteryzuj środki wymowy artystycznej w tekstach piosenek wybranej grupy muzycznej i omów ich funkcje odwołując się do analizy zgromadzonego materiału językowego.

 

I. Literatura podmiotu:

1. Dżem, Detox

2. Dżem, Jak malowany Ptak

3. Dżem, List do M

4. Dżem, Mała aleja róż

5. Dżem, Mamy forsę, mamy czas


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 

 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)