Wskaż tropy nowoczesności ekspresjonizm, impresjonizm, symbolizm

E-mail

Cena: 49 zł

 

Wskaż tropy nowoczesności - ekspresjonizm, impresjonizm, symbolizm, groteska w wybranych powieściach młodopolskich2

 

 

I. Literatura podmiotu:

1. Berent Wacław, Próchno,

2. Reymont Wacław Stanisław, Chłopi,

3. Żeromski Stefan, Ludzie bezdomni,


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)