Współczesne odwołania do klasycyzmu. Określ przyczyny i formy...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Współczesne odwołania do klasycyzmu. Określ przyczyny i formy tego zjawiska, sięgając do wybranych przykładów.

 

I. Literatura podmiotu:

1. Herbert Zbigniew, Dlaczego klasycy, Pan Cogito o cnocie

2. Miłosz Czesław, Traktat poetycki

3. Rymkiewicz Jarosław Marek, Na trupa (V)


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)