Jaki wzorzec obywatela kształtuje romantyzm, a jaki pozytywizm?

E-mail

Cena: 49 zł

 

Jaki wzorzec obywatela kształtuje romantyzm, a jaki pozytywizm? Omów sięgając do wybranych tekstów wskazanych epok.

 

 

I. Literatura podmiotu:

1. Konopnicka Maria, Mendel Gdański,

2. Mickiewicz Adam, Dziady,

3. Mickiewicz Adam, Romantyczność,

4. Orzeszkowa Eliza, Nad Niemnem,

5. Prus Bolesław, Lalka,


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)