Idealiści i marzyciele w zderzeniu z rzeczywistością...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Idealiści i marzyciele w zderzeniu z rzeczywistością - zmieniają świat czy świat ich zmienia? Rozważ problem na przykładach wybranych bohaterów literackich.

 

Literatura podmiotu:

1. Goethe J. W., „Cierpienia młodego Wertera",

2. Herbert Z., „Tren Fortynbrasa",

3. Mickiewicz A., „Oda do młodości",

4. Mickiewicz A., „Dziady" cz. III,

5. Nałkowska Z., „Granica",

6. Orzeszkowa E., „Nad Niemnem",

7. Parandowski J., „Mitologia: wierzenia i podania Greków i Rzymian",

8. Prus B., „Lalka",

9. Słowacki J., „Kordian",

10. Szekspir W., „Hamlet",

11. Żeromski S., „Ludzie bezdomni"


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)