Wykorzystywanie sztuk na użytek ideologii.

E-mail

Cena: 49 zł

 

Wykorzystywanie sztuk na użytek ideologii. Prześledź i oceń to zjawisko odwołując się do literatury, filmu i sztuk plastycznych.

 

 Literatura podmiotu:

1. Broniewski Władysław, Pokłon Rewolucji Październikowej,

2. Dowżenko Aleksander, Ziemia, film,

3. Eisenstein Sergei Mikhailovich, Pancernik Potiomkin, film,

4. Fangor Wojciech, Przyjaźń,

5. Majakowski Włodzimierz, Lewą marsz.

Praca zawiera dodatkową prezentację multimedialną w power point.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)