Retoryka w teorii i praktyce. Zaprezentuj sztukę...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Retoryka w teorii i praktyce. Zaprezentuj sztukę argumentacji i perswazji na wybranych przykładach.


Literatura podmiotu: 

1. Cyceron, Mowy wybrane,

2. Mowy które zmieniły świat, praca zbiorowa, oprac. M. Sobańska-Bandaruk, S.B. Lenard,

3. Wielkie mowy historii, tom 4: Od Kennedy’ego do Ratzingera, red. W. Władyka, P. Zmelonek, T. Zawadzki.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)