Radość życia i dążenie do osiągnięcia szczęścia osobistego...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Radość życia i dążenie do osiągnięcia szczęścia osobistego w dziełach pisarzy renesansu i wybranej późniejszej epoki.


Literatura podmiotu:

1. Kochanowski, J. Pieśń II, Pieśń IX,

2. Rej, M. Żywot człowieka poczciwego,

3. Staff, L. Wysokie drzewa,

4. Tuwim, J. Wiosna.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)