Omów i zinterpretuj literackie wizje zaświatów w literaturze...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Omów i zinterpretuj literackie wizje zaświatów w literaturze polskiej różnych epok.


Literatura podmiotu: 

1. Leśmian B., Urszula Kochanowska, 

2. Mickiewicz A., Dziady część II, 

3. Parandowski J., Mitologia,  

4. Twardowski J., W niebie. 

Praca zawiera dodatkową prezentację multimedialną w power point.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)