Objaśnij funkcję naturalizmu w kreowaniu świata przedstawionego.

E-mail

Cena: 49 zł

 

Na wybranych przykładach z różnych epok objaśnij funkcję naturalizmu w kreowaniu świata przedstawionego. Zanalizuj zgromadzony materiał źródłowy.

 


Literatura podmiotu: 

1. Dygasiński A., Zając, 

2. Kasprowicz J., Z chałupy,

3. Reymont W., Chłopi,

4. Zapolska G., Moralność Pani Dulskiej,

5. Zola E., Germinal,

6. Żeromski S., Rozdzióbią nas kruki, wrony…

7. Żeromski S., Zapomnienie.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)