Zaprezentuj motyw bezdomności człowieka.

E-mail

Cena: 49 zł

 

Zaprezentuj motyw bezdomności człowieka.


Literatura podmiotu:

1. Babiński, W. i in. Legenda o św. Aleksym,

2. Balzak, H. Ojciec Goriot,

3. Konopnicka, M. Miłosierdzie gminy,

4. Konopnicka, M. Wolny najmita,

5. Nałkowska, Z. Granica,

6. O Synu Marnotrawnym,

7. Żeromski, S. Ludzie bezdomni,

8. Żeromski, S. Siłaczka.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)