Kontrast jako zasada kreowania bohaterów literackich.

E-mail

Cena: 49 zł

 

Kontrast jako zasada kreowania bohaterów literackich.

 


Literatura podmiotu: 

1. Nałkowska Zofia, Granica,  

2. Orzeszkowa Eliza, Nad Niemnem.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)